Betydelsefulla vuxna

Viktiga personer i både mitt och Lennox liv  ❤

Förskolebasiller

Nu har det kommer till oss.
 Tvättat sex maskiner med tvätt ✌

16 månader

För 16 månader sedan fick livet en ny mening